TURKİSH LANGUAGE II

1. Hafta 
Dilbilgisi: Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Ayraç (parantez), köşeli ayraç.

2. Hafta 
Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Sayıların yazılışı.

3. Hafta 
Dilbilgisi: Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Düzeltme işareti.

4. Hafta 
Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları.  
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Kesme işareti.

5. Hafta 
Dilbilgisi: Kelime grupları, tamlamalar 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı.

6. Hafta 
Dilbilgisi: Kelime grupları (Tekrar grubu, sıfat-fiil grubu, isim fiil grubu, zarf-fiil grubu, edat grubu, birleşik fiil grubu, birleşik isim grubu, sayı grubu, kısaltma grubu) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları.  
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Tırnak işareti.

7. Hafta 
Dilbilgisi: Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları:Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Üç nokta, eğik çizgi.

8. Hafta 
Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Kısa çizgi, uzun çizgi.

9. Hafta 
Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler, cümle tahlilleri) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları.  
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Yabancı özel adların yazılışı.

10. Hafta 
Y A R I Y I L  İ Ç İ   S I N A V I 
11. Hafta 
Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Kelimelerle ilgili ifade hataları, noktalamadan kaynaklanan ifade hataları, mantık hatasından kaynaklanan ifade hataları ) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları:Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Ünlem işareti.

12. Hafta 
Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Dilbilgisi kuralları ile ilgili hatalar; tamlama hataları, çatı uyuşmazlığı ile ilgili hatalar, ek fiil eksikliğinden kaynaklanan hatalar, özne ile ilgili hatalar, özne-yüklem ilişkisi ile ilgili hatalar, yüklem ile ilgili hatalar, tümleç eksikliği ile ilgili hatalar) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Mastar eklerin yazılışı.

13. Hafta 
Yazılı Anlatım: Anlatım biçimleri (Yazılı anlatım türleri; masal, hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı, otobiyografi) Düşünce yazıları; (makale, fıkra deneme, eleştiri, söyleşi, mektup, rapor, tutanak) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları.
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

14. Hafta 
Yazılı Anlatım: İnceleme yazıları (Röportaj, biyografi, inceleme), duygu ağırlıklı yazılar (Şiir; lirik şiir, didaktik şiir, satirik şiir, pastoral şiir, epik şiir). Anlatım biçimleri (Konferans, sempozyum, mülâkat, kongre) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları:Sunum, şiir, kompozisyon, çalışmaları ve uygulamaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

KAYNAK ESERLER
*YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005. 
*TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005. 
*KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001. 
*ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.